Laidojimo paslaugos Kėdainiuose

-

Nemokama
šarvojimo salė

-

Katafalkų,
autobusų nuoma

-

Laidojimo
reikmenų parduotuvė

-

Kremavimo
paslaugos

-

Kriptų nuoma
kolumbariume

-

Gedulingų pietų
organizavimas

-

Šarvojimo
salės

-

Kitos laidojimo
paslaugos